قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۶ کد : ۲۳۳۶ اخبار گروه معماری
تعداد بازدید:۱۳۶


دانشجویان کارشناسی ناپیوسته که در نیمسال اول ۱۴۰۰/۱۴۰۱ ، درس کارآموزی ،را اخذ نموده اند ، حداکثر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ نسبت به تعیین محل کارآموزی،و دریافت معرفی نامه از دفتر ارتباط باصنعت، مراحل زیر را اقدام نمایند:
۱- مراجعه به سامانه آموزشیار و اطلاع از گروه بندی و نام استاد کارآموزی .
۲- تهیه فرم های کارآموزی از انتشارات دانشگاه یا کلیک بر روی این قسمت دانلود نمایید.
۳- هماهنگی با استاد کارآموزی در مورد محل کارآموزی
۴- مراجعه به محل کارآموزی و اخذ امضا سرپرست کارآموزی
۵- اخذ امضا استاد کارآموزی
۶- مراجعه به 'دفتر ارتباط با صنعت' (طبقه چهارم ساختمان پژوهش) جهت صدور معرفی نامه
*توجه: ۲۴۰ ساعت کارآموزی میبایست تا تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ به پایان رسیده، و نمرات کارآموزی تا ۲۳ بهمن در سامانه آموزشیار ثبت گردد.


نظر شما :