اساتید مدعو

ردیف نام و نام‌خانوادگی ایمیل
1 حمیدرضا ناصری  
2 فائزه مستجابی  
3 حمزه قهرمانی  
4 نیما کریمی  
5 نوین مکوندی  
6 محمدحسن محمدپور mhmp@aut.ac.ir
7 امیر رجبی بهجت