اداره ثبت نام و پذیرش

اداره ثبت‌نام: این قسمت عهده‌دار ثبت‌نام اولیه دانشجویان و نیز پیگیری نقص مدارک پایه دانشجویان است.

در اداره ثبت‌نام  همکاران ذیل در حال فعالیت هستند:

۱- خانم زهرا ذاکری
۲-  آقای یونس هاشمی راد