اسامی مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

اسامی مدیران گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی  کارشناسی ارشد دکترا
۱ مهندسی عمران امیر پلهم عباسی امیر پلهم عباسی امیر پلهم عباسی
۲ مهندسی معماری - - -
۳ مهندسی برق پیمان منصور حسینی پیمان منصور حسینی -
۴ مهندسی متالوژی و مواد احسان رحمانی فر احسان رحمانی فر -
۵ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) پیمان منصور حسینی - -
۶ مهندسی کامپیوتر محمد شایسته محمد شایسته -
۷ مهندسی صنایع - دکتر شهلا پاسلار -