اعضای هیات علمی گروه

گروه مهندسی عمران:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ فرهاد عذباشی مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ عاطفه نوحه‌گو مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ علیرضا دهقان بنادکی مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ آرش غلامی مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ علی عطار زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ بابک فرجاد مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ محسن دادرس استادیار  

گروه مهندسی کامپیوتر:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ محمد شایسته مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ هدایت‌اله دلاکی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ بهارک احمدی‌پور مربی  
۴ صفورا ذاکری مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ سمیه لطفی مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ اعظم قائدی مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ عباس عکاسی استادیار  

گروه مهندسی برق:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ محمد احمدی مربی  
۲ سیدمهدی حسینی دستک مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ علی تجویدی استادیار  
۴ امین کریمی‌زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ فرهاد محمودی مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ پیمان منصور حسینی مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ مجتبی شیروئی استادیار  

گروه مهندسی معماری:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ شهریار مشیری استادیار  
۲ فرخ ایرانمنش مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ فاطمه موسوی مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ هوبه تحویلداری مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ زینب یوسفی‌زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ زینب علی یاس مربی ( دکترا)  

گروه مهندسی مواد:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ احسان رحمانی مهر مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ احسان شفیعی لیراوی نژاد مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ فرهاد استوان استادیار  

گروه مهندسی صنایع:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ شهلا پاسلار استادیار