تقویم

هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه

۰۶ مهر ۱۴۰۱


روز آتش نشانی و ایمنی

۰۷ مهر ۱۴۰۱


روزبزرگداشت مولوی،‌روز جهانی ناشنوایان، روز جهانی ترجمه و مترجم

۰۸ مهر ۱۴۰۱


روز جهانی سالمندان

۰۹ مهر ۱۴۰۱


شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ،روز نیروی انتظامی

۱۳ مهر ۱۴۰۱


روز دامپزشکی

۱۴ مهر ۱۴۰۱


روز ملی کودک

۱۶ مهر ۱۴۰۱


میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت

۱۷ مهر ۱۴۰۱


روز بزرگداشت حافظ

۲۰ مهر ۱۴۰۱


جشن پیروزی کاوه و فریدون

۲۱ مهر ۱۴۰۱


روز جهانی استاندارد

۲۲ مهر ۱۴۰۱


میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام

۲۲ مهر ۱۴۰۱


روز جهانی غذا

۲۴ مهر ۱۴۰۱


روز جهانی ریشه کنی فقر

۲۵ مهر ۱۴۰۱


روز تربیت بدنی و ورزش

۲۶ مهر ۱۴۰۱


روز ملی کوهنورد

۲۹ مهر ۱۴۰۱