برگزاری آزمون مجدد pet + بخشنامه + زمان بندی امتحان و چگونگی انتخاب درس زبان انگلیسی و زبان پیش‌دانشگاهی برای ورودیان ۱۴۰۱(آزمون PET)

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۵ کد : ۲۹۶۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۱

یادآوری مهم: آزمون زبان PET(درس زبان پیش دانشگاهی ـ ترکیبی ) روز چهارشنبه 24 اسفندماه ساعت 10 صبح برگزار می شود

چکیده بخشنامه جدید دانشگاه آزاد برای درس زبان انگلیسی و زبان پیش‌دانشگاهی
۱- شامل رشته‌های علوم پزشکی نمی‌شود.۲- شامل ورودی قبل ۱۴۰۱ نمیشود، حتی اگر زبان پاس نکرده باشند.۳- شامل دانشجویان‌۱۴۰۱ که زبان عمومی پاس کردند نمیشود.
۴-درس زبان انگلیسی(۳ واحدی) تبدیل می‌شود به سه درس یک واحدی که هر کدام در یک ترم باید برداشته شود. زبان انگلیسی عمومی (۱،۲،۳)
️۵- زبان پیش دانشگاهی که دو واحدی است، عنوانش به "زبان پیش‌دانشگاهی-ترکیبی" تغییر پیدا می‌کند.

۶- دانشجو آزمون تعیین سطح میدهد ، اگر نمره اش‌ به حد نصاب نرسید باید از زبان پیش‌دانشگاهی-ترکیبی شروع کند(5واحد زبان باید پاس کند در ۴ ترم) و اگر نمره‌اش به حد نصاب رسید از زبان ۱ شروع می‌کند( کلا‌ ۳ واحد زبان در ۳ ترم).
۷-نحوه برگزاری این ۴ درس به صورت ترکیبی ، آفلاین، آنلاین و حضوری خواهد بود.
۸-جلسات آفلاین هماهنگ کشوری می باشد.
۹-جلسات آنلاین استانی و حضوری واحدی برگزار می شود.

۱۰-شش هفته اول:۶جلسه کلاس آفلاین +۶جلسه آنلاین
۱۱-ارزشیابی اول: در کلاس‌آفلاین میزان پیشرفت تحصیلی بررسی می‌شود، اگر دانشجو پیشرفت نداشته باشد باید در کلاس آنلاین همان هفته شرکت کند و اگر توسط سامانه پیشرفت دانشجوی محرز شود دانشجو مستلزم شرکت در کلاس آنلاین آن هفته نیست!
۱۲- ارزشیابی دوم : در کلاس‌های آنلاین ارزشیابی توسط استاد صورت می‌گیرد و در صورتی که دانشجو پیشرفت تحصیلی داشته باشه نیاز به شرکت در کلاس حضوری ندارد و در غیر این صورت باید به صورت حضوری برای رفع اشکال در کلاس هفته هفتم و هشتم شرکت کند، قابل ذکر است که اگر دانشجو ارزشیابی آفلاین را قبول شود نیاز به شرکت در کلاس آنلاین و ارزشیابی آن را ندارد.

۱۳-دو جلسه حضوری( هفته هفتم و هشتم)در این دو هفته دوجلسه کلاس برای دانشجویانی که ارزشیابی اول و دوم را پاس نکردند به صورت حضوری و جهت رفع اشکال برگزار می‌شود.

۱۴-شش هفته دوم :کاملا مانند ۶ هفته اول میباشد.
۱۵-دو جلسه #حضوری آخر :مانند دو جلسه حضوری قبلی میباشد.

۱۶- ارزشیابی نهایینمره نهایی دانشجویان شامل دو بخش نمره ارزشیابی آفلاین و نمره آزمون کتبی پایان نیمسال بوده که بصورت حضوری و هماهنگ کشوری انجام می شود. دانشجویان لازم است برای قبولی در دروس مذکور حداقل حد نصاب ونویی آزمون نهایی را اخذ نمایند .

مواد آموزشی پیش و عمومی به شرح زیر می باشد.

زبان پیش:

Real Reading 1 (Cambridge English Skill): Publisher. Cambridge University Press. Units 1 to 6. Each session two pages will be covered.تمرینات اضافه بدلیل ماهیت ارزشیابی که دارند در خود سایت باید فراگرفته شوند و در اختیار دانشجو به صورت جزوه قرار نمیگیرند. این تمرینات به مرور تغییر خواهند کرد.  Grammar: Selected parts from Basic English Grammar (Betty Azar). در این خصوص مطالب بسیار کمی از کتاب در آفلاین تدریس شده است که دانشجویان محترم میتوانند این مطالب را فرا بگیرند. بزودی لیست موارد تدریس شده در سایت قرار خواهد گرفت. Vocabulary: Steps to Understanding: Introductory Level (all stories)
زبان عمومی ترکیبی ۱
 Real Reading 1 (Cambridge English Skill): Publisher. Cambridge University Press. Units 6 to 13. Each session two pages will be covered  تمرینات اضافه بدلیل ماهیت ارزشیابی که دارند در خود سایت باید فراگرفته شوند و در اختیار دانشجو به صورت جزوه قرار نمیگیرند. این تمرینات به مرور تغییر خواهند کرد.  Grammar: Selected parts from Basic English Grammar (Betty Azar). در این خصوص مطالب بسیار کمی از کتاب در آفلاین تدریس شده است که دانشجویان محترم میتوانند این مطالب را فرا بگیرند. بزودی لیست موارد تدریس شده در سایت قرار خواهد گرفت. Vocabulary: Steps to Understanding: Elementary Level (all stories)


( ۴ )

نظر شما :