آرشیو اخبار

جلسه هم اندیشی روسای واحد ها و مدیران گروه معارف
خبر اول

جلسه هم اندیشی روسای واحد ها و مدیران گروه معارف

معاون پژوهشی و آموزشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در واحد بندرعباس تزکیه و ایجاد تحول اخلاقی در دانشگاهها کار ویژه استادان گروه معارف اسلامی است. معاون پژوهشی و آموزشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در واحد بندرعباس با تاکید بر تزکیه و ایجاد تحول اخلاقی در دانشگاه ها گفت: استادان گروه معارف باید این وظیفه و کار سنگین را با نوآوری، ایجاد انگیزه و تعامل در دانشجویان نهادینه سازند.

ادامه مطلب