آرشیو اخبار

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان به سه ناحیه مرکزی، غرب و شرق

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان به سه ناحیه مرکزی، غرب و شرق

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با توجه به طرح ناحیه‌بندی استان هرمزگان گفت: در این طرح، استان هرمزگان به سه ناحیه مرکزی، غرب و شرق تقسیم می‌شود که هدف ازآن در راستای چابک سازی و بهینه کردن خدمات با رویکرد صرفه‌جویی در منابع تعریف شده و باید با مطالعه بیشتر مورد ارزیابی و به مرحله اجرا گذارده شود.

ادامه مطلب