آرشیو اخبار

فیلم نحوه طراحی سوال، بارگذاری و ... ویژه استادان گرامی

استادان گرامی لطفا در طرح سوالات خود به موارد زیر توجه فرمایید: ۱- سوالات امتحانی به صورت تستی و بدون شماره گذاری می باشد که باید به صورت چهار گزینه ای و به شکل عمودی مطابق مثال زیر باشد سوال..... الف ب ج د ۲- شروع هر سوال باید بدون ذکر شماره باشد( زیرا خود سیستم سوالات را بصورت رندوم به دانشجو نمایش میدهد) ۳- بارم کل آزمون و زمان آن را باید مشخص فرمایید ۴- سوالات توسط سیستم به اشکال مختلف به دانشجو نمایش داده می شود لذا باید سوالات کاملا از هم مجزا و به هم هیچ ارتباطی نداشته باشند.(از ذکر با توجه به سوال قبل و... پرهیز فرمایید.)

ادامه مطلب