خبر تصویری فرعی - آرشیو

جلسه کمیسیون دائمی بودجه در هیات امنای استان هرمزگان

جلسه کمیسیون دائمی بودجه در هیات امنای استان هرمزگان

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با اعلام این خبر که بودجه سال آینده استان پس از ارزیابی جامع به تصویب رسید گفت:بودجه سال 96واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان بر اساس برنامه ششم و با هدف رسیدن به توسعه پایدار تدوین و به تصویب رسید.

ادامه مطلب
حضور در تجمع ۹ دیماه به مناسیت روز تجلی بصیرت

حضور در تجمع ۹ دیماه به مناسیت روز تجلی بصیرت

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با گرامی داشت ۹ دیماه سالروز وحدت ملی و روز حماسه آفرینی ملت ایران گفت :« ۹ دی روز نمایش قدرت، روز تجلی بصیرت و روز تبری جستن ملت شریف ایران از اعیادی استکبار و شیاطین زمان بود که در موقعیت حساس جامعه به نمایش گذارده شد .»

ادامه مطلب