خبر تصویری فرعی - آرشیو

تقویت تولیدات داخلی و خودکفایی اقتصادی از برنامه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است
مهدی باقری در بازدید سر زده از واحد قشم عنوان کرد

تقویت تولیدات داخلی و خودکفایی اقتصادی از برنامه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است

رییس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان در بازدید سرزده از طرح های در دست اجرا در واحد قشم و با توجه به وظایف خطیر دانشگاه‌ها در تحقق اقتصاد دانش بنیان گفت: «واحد‌ها و مراکز باید با اجرای طرح‌های ماندگار و سیاست‌های تعیین شده از سوی مدیریت دانشگاه در راستای تجاری سازی محصولات و تقویت تولیدات داخلی و خودکفایی اقتصادی که از برنامه های مهم و مورد حمایت دانشگاهست گام بردارند و اهتمام جدی تری در این زمینه داشته باشند.»

ادامه مطلب
اجرای طرح‌های تحقیقاتی دریایی در جزیره قشم با جدیت دنبال می‌شود
رییس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان تاکید کرد

اجرای طرح‌های تحقیقاتی دریایی در جزیره قشم با جدیت دنبال می‌شود

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در بازدید از واحد قشم خواستار اجرای سریعتر طرح های تحقیقاتی بیشتری در این منطقه شد و تاکید کرد: « پتانسیل بالای منطقه و داشتن امکانات لازم و نیروی انسانی کارآزموده هیات علمی می تواند این سرعت را تسریع کند.

ادامه مطلب