خبر تصویری فرعی - آرشیو

سخنرانی علمی با عنوان بیماری های مفصلی

عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ، کمردرد را یکی از بیماری های فراگیر امروزی خواند و افزود: «این بیماری در میان بیماری های شایع از رتبه 10 در سال 1990 خود را به رتبه ششم در سال 2010 ارتقا داده است. »

ادامه مطلب

همایش رموز شاد زیستن با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی

حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی در همایش رموز شاد زیستن در واحد بندرعباس عنوان کرد: « در زنجیره شاد زیستن ؛ تغییر گام نخست و اساسی آن است که به موفقیت و رضایت منجر می شود که در این راستا موانع موجود باید رفع و مرتفع گردد.»

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه نقل و انتقالات دانشجویی

مدیر کل خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه نقل و انتقالات دانشجویی تنها از طریق سامانه نقل و انتقالات (منادا) انجام می شود، افزود:«سامانه منادا سایت نقل و انتقالات دانشجویست که در زمان معین برای ثبت نام داوطلبان فعال می شود و اولویت نیز با ثبت نام کنندگان اولیه است.»

ادامه مطلب