خبر تصویری فرعی - آرشیو

دیدار سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس با رئیس دانشگاه
استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی، سازندگی است

دیدار سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس با رئیس دانشگاه

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان موتور محرکه و مغز متفکر جامعه یاد کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دانشگاههای موفق بوده که هدف واستراتژی آن سازندگی است.

ادامه مطلب