خبر تصویری فرعی - آرشیو

دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان در دانشگاه

دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان در دانشگاه

استاندار هرمزگان: دانشگاه متولی اصلی ایجاد تحول در جامعه است استاندار هرمزگان با اشاره به نقش مهم دانشگاه دررشد و پیشرفت استان گفت: دانشگاه به عنوان کارخانه انسان سازو تولید کننده علوم متولی اصلی ایجاد تحول در جامعه است.

ادامه مطلب