خبر تصویری فرعی - آرشیو

رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (ثبت نام در محل)

داوطلبان متقاضی تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می توانند از مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۹ با داشتن (عکس اسکن شده یا یک قطعه عکس) و کپی مدارک دپلم نظام جدید یا پیش دانشگاهی یا دبپلم نظام قدیم با مراجعه حضوری به دانشگاه آزاد بندرعباس ؛ مراحل ثبت نام اولیه را در اداره ثبت نام تکمیل نمایند و ۴۸ ساعت بعد از ثبت نام به سامانه آموزشیار به آدرس: http://edu.iau.ac.ir/ مراجعه و مطابق دستورالعمل ، مدارک خواسته شده را بارگذاری و سپس مدارک بارگذاری شده خود را به همراه شناسنامه، کارت ملی و اصل مدرک تحصیلی (دو سری کپی از مدارک ) ، ۶ قطعه عکس به اداره ثبت نام تحویل و تشکیل پرونده داده و شماره دانشجویی دائم خود را دریافت و نسبت به پرداخت شهریه و انتخاب واحد ــ انتخاب واحد برای ترم یک با پرداخت شهریه ثابت و پرداخت بیمه و خدمات دانشجویی برای کارشناس گروه فعال شده و کارشناس گروه نسبت به انتخاب واحد اقدام می نماید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ داوطلبان متقاضی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته نیز می توانند به دانشکده سما واقع در بلوار امام حسین (ع)؛ بلوار بروجردی مراجعه نمایند و سپس مانند دستورالعمل فوق اقدام کنند.

ادامه مطلب