خبر تصویری فرعی - آرشیو

دانشگاهیان دانشگاه آزاد هرمزگان برای ۲ جشنواره آماده می‌شوند

دانشگاهیان دانشگاه آزاد هرمزگان برای ۲ جشنواره آماده می‌شوند

دومین محفل مقدماتی شعرخوانی دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در راستای آماده‌سازی شاعران برای شرکت در جشنواره «هنر» و «شعر امید» دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست رئیس دانشگاه با نمایندگان صنایع بزرگ بندرعباس
تصمیمات توسعه‌محور دانشگاه با اشتغالزایی جوانان و کمک به صنعت

نشست رئیس دانشگاه با نمایندگان صنایع بزرگ بندرعباس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گفت: این دانشگاه برای کمک به وضعیت اشتغالزایی جوانان و توسعه صنعت در این مناطق، تصمیمات توسعه‌محور گرفته است.

ادامه مطلب