خبر تصویری فرعی - آرشیو

پیام رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان در پی درگذشت دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرمشناسی ایران

پیام رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان در پی درگذشت دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرمشناسی ایران

در پی درگذشت استاد فرهیخته شادروان دکتر ایرج گلدوزیان؛ استاد سرآمد و بنام حقوق جزا و جرم شناسی و یکی از مفاخر علمی بنام و شهیر دانشگاهی ؛ دکتر احسان کامرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان پیام تسلیتی منتشر کرد: متن پیام به شرح زیر است:

ادامه مطلب