خبر تصویری فرعی - آرشیو

برگزاری مراسم دوره تشکیلاتی شهید خلیل تختی‌نژاد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان: اربعین جریانی بزرگ و فرهنگ‌ساز است

برگزاری مراسم دوره تشکیلاتی شهید خلیل تختی‌نژاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان اربعین حسینی را تحول بزرگ فرهنگی در عرصه زندگی بشریت خواند و گفت: بررسی ابعاد این واقعه بزرگ تاریخی در حرکت نوین جامعه اسلامی به سمت تمدن‌سازی نوین، می‌تواند جریان بزرگ فرهنگ‌سازی را هدایت و رهبری کند.

ادامه مطلب