خبر تصویری فرعی - آرشیو

بخش‌های مختلف دانشگاه آماده پاسخگویی به سؤالات و مطالبات دانشجویی هستند

بخش‌های مختلف دانشگاه آماده پاسخگویی به سؤالات و مطالبات دانشجویی هستند

رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان عنوان کرد: بخش‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس آماده پاسخگویی به سؤالات و مطالبات دانشجویی هستند.

ادامه مطلب