اطلاعیه ها - آرشیو

چگونگی پرداخت شهریه ترم جاری

دانشجویان گرامی جهت پرداخت شهریه ترم جاری از منوی صندوق رفاه دانشجویی -درخواست و پیگیری -مشاهده دفترچه اقساط -پرداخت الکترونیکی اقساط نسبت به بدهی خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب