اطلاعیه ها - آرشیو

نخستین رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی

نخستین رویداد ملی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی در ۴بخش اصلی ۱_صنایع هنری ۲_فناوری های نرم و صنایع رسانه ای ۳_صنایع و میراث فرهنگی ۴_ آفرینش ها و خدمات خلاق جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس یا بشماره ۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰داخلی ۱۰۴۴تماس بگیرید.

ادامه مطلب

مستندات پژوهانه (ویژه اساتید)

اطلاعیه اعضا محتـــــرم هیات علمی عطف به بخشنامـــــه شماره ۵۸۷۲۳/۱۰ مورخ ۱۹/۹/۹۹۸ در خصوص اعطای پژوهانه به اعضا هیات علمی،‌خواهشمند است جهت دریافت پژوهانه مستندات پژوهانه خود را مــطابق فرم های ضمیمه بخشنامه درج شده درسایت دانشگاه تکمیل و تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۹ به دفتر معاونت پژوهشی ارسال فرمایید. کارشناس مربوطه : مریم زینلی ۰۹۳۶۴۷۰۰۵۶۳

ادامه مطلب