اطلاعیه ها

برگزاری لیگ اینترنت اشیاء ایران

فروم اینترنت اشیا ایران با همکاری ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر « ششمین دوره لیگ اینترنت اشیا ایران» را برگزار می نماید.

ادامه مطلب