اداره ایثارگران و شهدا

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه در بخش های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، فوق برنامه و ... فعالیت می نماید. این اداره دارای یک ستاد مرکزی متشکل از: رئیس واحد دانشگاهی (رئیس ستاد)، رئیس سازمان بنیاد شهید استان، معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید استان،معاونین آموزشی، اداری مالی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، نماینده اعضاء هیأت علمی، نماینده کارکنان، نماینده دانشجویان و رئیس اداره شاهد و ایثارگر واحد (دبیر ستاد) است که کلیه برنامه ها در ستاد اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه های آموزشی و کمک آموزشی، مشاوره فرهنگی و فوق برنامه در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر (رزمنده، جانباز، آزاده) با بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعی برای رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید می نماید تا با اتکال به نیروی لایزال الهی و با رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بیش از پیش افتخار خدمتگزاری به سرمایه های گرانقدر و صاحبان اصلی انقلاب فراهم گردد.

از این رو اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رویکردی نوین در جهت سازماندهی و انسجام بیشتر فعالیت های فرهنگی و رسیدگی به مسایل آموزشی و بهبود وضعیت علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با برنامه های ذیل به ارائه خدمات به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر می پردازد:

 آموزشی:

 • تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • تشکیل کلاس های تقویتی درسی
 • تشکیل گروه های درسی با استفاده از دانشجویان
 • ارزیابی کلاس ها و دوره های تقویتی
 • دعوت به همکاری از اعضای هیأت علمی
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه
 • تنظیم برنامه های سالانه و پیشنهاد اعتبارات لازم
 • انجام امور مالی دفتر طبق دستورالعمل های مربوطه

 فرهنگی و فوق برنامه:

 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • پیگیری امور رفاهی دانشجویان، کارکنان و اساتید شاهد و ایثارگر
 • برنامه ریزی و برگزاری مراسم و فعالیت های علمی و فرهنگی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اساتید شاهد و ایثارگر
 • پیگیری اجرای تصمیمات ستاد شاهد و ایثارگر
 • سیاست گذاری و ارائه راهکارهایی در خصوص فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 • ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و شکوفایی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برگزاری میزگرد و نشست های تخصصی درخصوص نقاط ضعف و قوت دانشجویان، کارکنان و اساتید شاهد و ایثارگر
 • برپایی اردوهای علمی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی
 • آمادگی برای تشکیل تیم های ورزشی، فرهنگی و هنری