اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: خانم نوین مکوندی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

‌مدرک تحصیلی: دانشجوئی دکترای کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

 

ورود به وب سایت اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه