آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالاتتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم درخواست مهلت مقالهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاییدیه هیات داورانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم منشور اخلاق پژوهشتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)