آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
لیست مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات دارای امتیاز (موضوع بخشنامه شماره ۷۰۷۰۳۶۲)-شهریور ماه۹۷فهرست نشریات معتبر
مراحل تصویب عنوان پروپوزال دکتری و دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه نگارش و تدوین رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله به پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)