آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجیکنفراسها
نحوه اختصاص پژوهانهپژوهانه
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیپژوهانه
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانه (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاههاسایر بخشنامه ها
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزادسایر بخشنامه ها
بخشنامه حد نصاب نمره آزمونسایر بخشنامه ها
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالاتتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم صفر مربوط به طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات