آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم بخشنامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم_درخواست_تشویقی_مقاله_چاپ_شده_در_مجلات_معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتریپژوهش و فناوری
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اسفند۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم درخواست مهلت مقالهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاییدیه هیات داورانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم منشور اخلاق پژوهشتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل نسخه های پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم نحوه نگارش پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
آیین نامه امتیاز پژوهشی ترفیع سالیانهآیین نامه ها و فرم های دانشگاه
فرم بخشودگیپژوهش و فناوری
شیوه نامه جدید دفاع از رساله دکترای تخصصیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه و چاپ مقالات علمی دانشگاهبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusفهرست نشریات معتبر
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر