آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم شماره ۱(فرم تایید اتمام رساله)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم دعوت از داور جهت بررسی رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم داوری رساله (پیوست نامه داوری)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تسویه حساب آموزشی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تحویل رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله توسط پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید اصلاحات پس از پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تاریخ برگزاری دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری(مخصوص دانشجویانی که پذیرش مقاله اخذ ننموده اند)تحصیلات تکمیلی (دکتری)