آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم بخشودگیپژوهش و فناوری
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتریپژوهش و فناوری
فرم درخواست ایمیل دانشگاهیپژوهش و فناوری
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم نحوه نگارش پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل نسخه های پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم منشور اخلاق پژوهشتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاییدیه هیات داورانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم درخواست مهلت مقالهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)