آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
آیین نامه امتیاز پژوهشی ترفیع سالیانهآیین نامه ها و فرم های دانشگاه
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
آیین نامه طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
بخشنامه حد نصاب نمره آزمونسایر بخشنامه ها
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزادسایر بخشنامه ها
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی