مناقصه دانشگاه مزایده خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۳ آبان ۱۴۰۱
فرم درخواست فایل های مناقصه

۱-  مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به آدرس: بندرعباس،چهار راه نخل ناخدا، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۲-  موضوع مزایده : فروش تعدادی خودر  سواری پژو ۴۰۵ ، مینی بوس هیوندای و اتوبوس بنز  شهری
۳-  قیمت خرید اسناد  مزایده : یک میلیون ریال از طریق پرداخت انلاین  وبگاه اینترنی دانشگاه آزا اسلامی واحد بندر عباس به آدرس www.bnd.iau.ir
۴-  مهلت فروش وعودت اسناد ۱۰روز کاری از تاریخ انتشار آگهی.
محل دریافت اوراق :  به صفحه اصلی تارنمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به آدرس  www.bnd.iau.ir   
  مراجعه نموده و در قسمت اطلاعیه ها بعد از مطالعه راهنمای مندرج و پرداخت مبلغ مشخص شده به صورت آنلاین  می توانید اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت نمایید
مبلغ  و نوع تضمین شرکت در مزایده :
پژو ۴۰۵: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ برای هر دستگاه
مینی بوس  هیوندای :۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر دستگاه
اتوبوس : ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر دستگاه   
۵- محل تسلیم پاکات:  طبقه همکف  ساختمان مرکزی _ دبیرخانه
۶-هزینه درج آگهی بعهده برنده  می باشد.
۷-مزایده گذار در رد و قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
۸- برای هر خودرو  پیشنهاد جدا گانه ارائه گردد.