- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

معرفی مرکز رشد:

مرکز رشد (انکوباتور)، آنگونه که در فرهنگ لغت آمده به معنای ماشین جوجه‌کشی، گرم‌خانه، یا دستگاه نگهداری نوزادان نورس است. این واژه از مصدر to incubate  ساخته شده است که بر مفاهیم تکثیر کردن، کشت دادن، رشد کردن و تکوین یافتن دلالت دارد. در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها در زمره زیرساختهای فنی قرار می‌گیرند و نهادها یا چارچوبهایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می‌شوند. مرکز رشد فضای اداری و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی مختلف با حداقل هزینه را برای شرکتهای نوپا فراهم می‌کند و همچنین شبکه‌سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین می‌نماید. در واقع انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتی و تجهیزات مشترک برای شرکتهای کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان  و شرکتهای کوچک را در ایجاد و توسعه موسسات خود یاری نمایند.

آنطورکه در اسناد سازمانی جهانی مالکیت فکری آمده، مراکز رشد طرحهایی مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل شده و دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند. مراکز رشد معمولا در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی یا غیرفنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می‌کند تاسیس می‌شوند، در سرتاسر جهان، این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک هستند.
این مراکز در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و واحدهای مستقر در آن شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند. و در صورت پذیرش به مدت ۳سال (در صورت نیاز تا ۵سال) در مرکز رشد مستقر می‌گردند. شرکتهایی که طی دوره اقامت در مرکز رشد با استفاده از امکانات این مرکز بتوانند به اهداف برنامه دست یابند و موفق به ایجاد فناوری و دانش فنی در زمینه مربوطه شوند و دستاوردهای تحقیقاتی خود را به بازار عرضه کنند از مرکز رشد خارج می‌شوند. به واحدهای پذیرفته شده در دوره رشد مقدماتی مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویتهای حقوقی مستقل داده می‌شود. مدت این دوره،۶ ماه می‌باشد.