- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب با هدف انتشار اخبار و رویدادهای علمی پژوهشی، ارتباط‌گیری مستمر با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاهی و همچنین سایر نهادهای و ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت‌های اجتماعی در راستای دستاوردهای انقلاب اسلامی راه‌ اندازی شد.

همچنین این پژوهشکده با فعال‌کردن سه گروه پژوهشی خود شامل: مطالعات بنیادی، مطالعات راهبردی، تحقیقات میدانی، انتشار علمی فصلنامه گفتمان اجتماعی انقلاب را نیز از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های علمی خود اعلام کرده است.

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب ذیل معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نهادی است پژوهشی که رویکرد اصلی آن تحقیق و پژوهش در زمینه علوم اجتماعی و انقلاب و تولید دانش با استفاده از منابع علوم انسانی است.

این پژوهشکده برای بسط و گسترش آموزه‌های بنیادی و کاربردی، تعمیق اندیشه در رشته‌های تخصصی علوم انسانی و نقد و بررسی نظریات معطوف به آینده می‌کوشد که ابعاد و زوایای مختلف آن را بر‌اساس رویکردهای علمی و پژوهشی تبیین کند.