معرفی پژوهشکده

معرفی پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی و همچنین اصول حاکم بر پژوهشکده و شرح وظایف در واحد بندرعباس

ماده ۱:کلیات به منظور تحقق بخشی از وظائف پژوهشی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم اجتماعی و انقلاب، پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس که در این اساسنامه به اختصار «پژوهشکده» خوانده می شود تأسیس می گردد.

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب موسسه ای است علمی - پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس که به لحاظ مالی و اداری نیز وابسته به آن واحد دانشگاهی است.

ماده ۲: رسالت اهداف پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب کمک در مسأله یابی و حل مسائل و تنگناهای کشور در زمینه های علوم اجتماعی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارتقاء سطح علمی در این رشته های علوم انسانی از طریق فعالیت های پژوهشی، همکاری با مراکز آموزش عالی استان هرمزگان، موسسات پژوهشی و سازمان های اجرائی در رشته های علوم انسانی و کمک به راه اندازی و گسترش نهادهای مولد علم و اندیشه در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی است.

ماده۳:

ارکان ارکان پژوهشکده عبارتنداز:

الف: رئیس پژوهشکده

ب: شورای پژوهشی

ج: مراکز پژوهشی

نحوه انتخاب رئیس پژوهشکده از بین اعضاء هیات علمی رشته های: علوم اجتماعی، روان شناسی، حقوق، مدیرت آموزشی و سایر رشته های علوم انسانی با حداقل مرتبه استادیاری به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می شود.

۲: وظایف رئیس پژوهشکده - اجرای مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی، هیات امنا و شورای پژوهشکده. - اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط. - نصب و عزل معاونان و مدیران گروه ها و روسای واحدهای پژوهشکده و سایر کارکنان با رعایت مقررات مربوط. - امضاء قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و عنداللزوم. و تفویض اختیار به هر یک از معاونین در محدوده شرح وظایف. - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و تشکیلات پژوهشکده. - نظارت بر حسن اجرای امور پژوهشکده و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده به ریاست واحد و هیات امناء. - تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی و ارائه آن بر حسب مورد به هیات امناء.

ماده ۴: وظایف - بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون کشور در زمینه های مختلف علوم رفتاری به صورت کاربردی و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود در جهت برنامه ریزی طرح های تحقیقات مرتبط و متناسب با نیاز های استان و کشور. - فراهم آوردن امکانات لازم متناسب با برنامه ها و طرح های تحقیقاتی مربوط به علوم انسانی در جهت تحقق اهداف پژوهشکده.

- ایجاد پایگاه داده های علمی و فنی معتبر داخلی و خارجی و جمع آوری فراگیر و منسجم اطلاعات در مورد برنامه های اساسی و تحقیقاتی به ویژه کاربردی از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه های معتبر کشور و جهان - تلاش مجدانه به منظور جلب همکاری و استفاده از متخصصین متعهد و علاقمند ایرانی و خارجی و جذب فارغ التحصیلان ایرانی واجد شرایط.

- ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل وخارج از کشور از طریق برگزاری گردهمایی ها مبادله محقق و با اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هر چه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید در زمینه های مرتبط با اهداف و سیاست های پژوهشکده.

- فراهم نمودن امکانات لازم جهت اعتلا و رشد روحیه ابتکار و خلاقیت در زمینه های مربوطه. - بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت های علمی در کلیه مراحل پژوهشی به منظور توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی استان و کشور.

- پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه ریزی پژوهشی سالانه به ریاست واحد. - ابلاغ ســیاست ها، خط مشــی ها، برنامه هــا، آئین نامــه ها، ضــوابط و دستور العمل های پژوهشــــی به گروه های پژوهشی. - تهیه و تدوین اولویت های مطالعاتی و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در مباحث علوم انسانی.

- فراهم سازی زمینه لازم به منظور مشارکت و همکاری با سایر موسسات پژوهشی، دانشگاه ها، سازمان ها، نهادهــای دولتی و غیردولتی و محققــان خارجی در جهت انجام مطالعات، پژوهش ها، انتقال تجربه و دانش فنی به داخل کشور و توسعه توان علمی و ارتقاء کیفی پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی حوزه علوم انسانی.

- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها و همایش های پژوهشی برای معرفی دستاوردها، یافته ها و نتایج طرح های پژوهشی به منظور انتقال دستاوردهای پژوهشی به دانش پژوهان، برنامه ریزان و مدیران و کارشناسان استان و کشور. - هماهنگــی جهت تهیه بانک اطــلاعاتی رایانــه ای و ایجــاد سایت پژوهشــی علوم انسانی در اینتــرنت.

- بررسی و ارزیابی مطالب و دستاورد پژوهش های انجام شده و ارائه برای عرضه و معرفی آثار پژوهشی. - انتخاب متون و کتاب های ارزشمند متناسب با مبحث علوم انسانی برای ترجمه و پیشنهاد برای چاپ و نشر آنها.

- اجرای همایش های مرتبط در سطح ملی و بین المللی و تشکیل گردهمایی های علمی و پژوهشی جهت ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیقات انجام شده.

- شرکت و عضویت در مجامع علمی و پژوهشی بین المللی. ب: شورای پژوهشی شورای پژوهشی بالاترین نهاد تصمیم گیری در رابطه با وظایف پژوهشکده بوده و در پژوهشکده با اعضای ذیل تشکیل می شود: - رئیس پژوهشکده. - معاون پژوهشی واحد یا نماینده وی.

- روسای مراکز پژوهشی. توضیح ۱: این اعضا از میان خبرگان علمی مرتبط با زمینه های علمی مراکز تابعه برگزیده می شوند. توضیح ۲: اعضاء هیات علمی شورا به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دوسال منصوب می شوند.

وظائف شورای پژوهشی: - تدوین برنامه های هم اندیشی و کرسی آزاد اندیشی در بین مراکز آموزش عالی در سطح استان هرمزگان. - تصویب طرح های پژوهشی گروه ها و مراکز تحقیقاتی تابعه.

- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی.

- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت پژوهشکده و ارائه به هیأت رئیسه دانشگاه برای تصویب نهائی.

- تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت مراکز تحقیقاتی تابعه. - تایید صلاحیت علمی اعضاء هیات علمی پژوهشی مراکز تحقیقاتی تابعه.

- بررسی و تصویب دوره های آموزشی و پژوهشی و سمینارهای علمی طبق ضوابط و مقررات. - تعیین خط مشی مراکز تحقیقاتی تابعه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی– پژوهشی داخل و خارج طبق ضوابط و مقررات.

ج : مراکز پژوهشی از آنجایی که گفته می شود انسان موجودی زیستی- روانی- اجتماعی- معنوی است، پژوهشکده از چهار مرکز و ۱۲ گروه به شرح زیر تشکیل می شود.

- رفتار زیستی - ژنتیک رفتاری - روانشناسی فیزیولوژیک - روانشناسی نوروانفورماتیک - رفتار روانی - روانشناسی بالینی - روانشناسی تربیتی - روانشناسی مدیریت( صنعتی و سازمانی) - رفتار اجتماعی - آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی رفتار - روان شناسی حقوقی وجرم - رفتار معنوی - روانشناسی دینی - روان درمانی معنوی - آینده پژوهی معنوی توضیح ۱  : هر مرکز دارای یک نفر رئیس است که از بین اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی در زمینه مربوطه با پیشنهاد رئیس پژوهشکده و حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت ۲ سال منصوب می گردد. توضیح۲ : هر گروه دارای حداقل سه عضو است که از بین اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی در زمینه مربوطه با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رییس پژوهشکده منصوب می گردد.

ماده ۵ : تشکیلات و امور اداری پژوهشکده. - پژوهشکده زیر نظر ریاست واحد اداره می شود.

- پژوهشکده از نظر مالی در ۲ سال اول از بودجه واحد استفاده و بعد از ۲ سال خود گردان خواهد بود.

- انحلال پژوهشکده با پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.

- در صورت انحلال، کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول پژوهشکده جزء اموال واحد می باشد.

- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای پژوهشی پژوهشکده و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر است.

- از درآمد پژوهشکده، برابر ضوابط هزینه بالاسری به دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

ماده ۶ : منابع مالی پژوهشکده.

- تأمین اعتبار مورد نیاز پژوهشکده با رعایت تشریفات قانونی از محل درآمدهای عمومی.

- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به مؤسسات و سازمان ها.

- درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها وپروژه های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدماتی.

- کمک های نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی.

- درآمدهای حاصل از برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ها. تبصره ۱: هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی پژوهشکده از درآمدهای پژوهشکده قابل پرداخت است. تبصره ۲: اداره امور اداری و مالی پژوهشکده بر اساس نمودار تشکیلاتی مصوب، مطابق با آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

- اجرای قوانین وآئین نامه ها و تهیه و صدور احکام مورد نیاز.

- دریافت و ثبت توزیع مکاتبات و بایگانی سوابق.

- نظارت بر انجام امور خدماتی پژوهشکده اعم از نظافت، خدمت گذاری، تعمیر و نگهداری تاسیسات چاپ و تکثیر و انتظامات، انجام امور مربوط به خرید مواد لوازم و تجهیزات و سایر نیازمندی های پژوهشکده در چار چوب مقررات اداری و مالی دانشگاه.

- انجام امور مربوط به فعالیت های مالی و حسابداری پژوهشکده بر اساس قوانین و مقررات ذیربط. ب: اداره خدمات پژوهشی - برآورد تجهیزات و لوازم فنی مورد نیاز گروه های پژوهشی و مراقبت در حفظ و نگهداشتن آنها.

- همکاری و هماهنگی با گروه های پژوهشی در جهت تنظیم برنامه های پژوهشی پژهشکده.

- کمک به تشکیل سمینارها، کنفرانس ها، سخنرانی های علمی و انجام اقدامات اجرائی مربوطه و دعوت از مقامات علمی داخلی وخارجی وهمچنین شرکت اعضاء هیات علمی و محققان پژوهشکده در اجلاس مشابه طبق مقررات دانشگاه. - مشارکت با گروه های پژوهشی به منظور تهیه و تنظیم انتشارات پژوهشکده.

- انجام امور مربوط به چاپ و انتشار نتایج تحقیقات گروه های پژوهشی و تبادل نشریات با مراکز علمی و دانشگاه های ذیربط. - ایجاد آرشیو اطلاعاتی از فعالیت های پژوهشی پژوهشکده.

- انجام خدمات ارتباطی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای استفاده از دانشجویان و اساتید در فعالیت های پژوهشی پژوهشکده.

- انجام امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی بین پژوهشکده و موسسات طرف قرارداد با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.

- برقراری ارتباط با واحدهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به منظور استفاده از امکانات سازمان مذکور جهت انجام امور تحقیقاتی ارائه خدمات پژوهشی به گروه های پژوهشی حسب مورد. پ: مراکز پژوهشی - بررسی و پیشنهاد برنامه های پژوهشی جهت تصویب مراجع ذیربط.

- اجرای برنامه های پژوهشی تحقیقاتی و پژوهشی مصوب.

- شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوط طبق برنامه های مصوب پژهشکده. - بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص رفع نارسائی ها و مشکلات موجود در زمینه فعالیت های پژوهشی. - ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی ذیربط به منظور تبادل نظریات علمی و تجربی در زمینه های مربوط به علوم انسانی بر اساس اختیارات تفویضی.

- جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه های مختلف علوم رفتاری و پردازش و تدوین آنها به منظور استفاده سایر محققان و پژوهشگران. - ارائه خدمات تحقیقاتی به متقاضیان به منظور در چارچوب ضوابط و برنامه های مصوب. - انجام تحقیقات علمی در زمینه های مربوط بر حسب نیازهای علمی و پژوهشی استان و کشور. - ترجمه وتالیف کتب و نشریات علمی در زمینه های مربوط به علوم انسانی.

- ارائه گزارش های لازم در مورد پیشرفت پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا و سایر گزارشات مورد نیاز.

- انجام هر گونه اقدام که در جهت پیشبرد اهداف پژوهشکده در زمینه های علمی مؤثر.

- بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های تحقیقاتی ارسالی به گروه.

- تهیه گزارش های لازم مشارکت و همکاری با واحدهای ذیربط سازمان نظام روانشناسی و اجتماعی و مشاوره در جهت تجهیز و تقویت امکانات و داده های موردنیاز.

- برنامه ریزی تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های پژوهشی گروه و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

- ارائه نتایج و آمار های مختلف پژوهشی مدیریت امور پژوهشی به سازمان ها و ارگان های متقاضی بررسی و ارزیابی اقدامات، برنامه ها و روند پیشرفت امور و تهیه گزارشات پیگیری و انجام مکاتبات در خصوص رشته های جدید مرتبط با وظایف پژوهشکده.

- اقدام برای تشکیل قطب های علمی و هسته های پژوهشی و نظارت بر فعالیت‎ های آنان.

- تشویق و ترغیب دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در ارائه و اجرای طرح‌های پژوهشی.

- کمک به تولید علم، تحقیق، پژوهش و پیشرفت کشور از طریق بهینه سازی امکانات کیفی و کمی دانشکده.

- پیوند دادن فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده در همه زمینه ها به صنعت و نیازمندی های جامعه - فراهم کردن امکانات برای دسترسی جامعه به ره آوردهای فعالیت های پژوهشی دانشکده.

- همکاری با سازمان ها و نهادها در جهت توسعه و گسترش تحقیق و پژوهش در استان و کشور.

- محوریت برای اخذ پروژه از سازمان ها و نهادها و ارائه آن به دانشکده.

- کمک به برنامه سازی و ساز و کار پژوهش و توسعه آن در جامعه.

- همکاری فعال با مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه. - تأمین امکانات و وسایل مورد نیاز فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

- انتشار نشریات علمی و پژوهشی، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی.

- انتخاب پژوهشگران، پایان نامه ها و رساله های دانشجوی برتر.

- تهیه گزارش های لازم جهت طرح در شورای پژوهشی و انجام سایر امور محول شده در چارچوب وظایف.

- برگزاری کارگاه ها و دوره های آمورشی کوتاه مدت در جهت اهداف پژوهشکده و تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی‌ از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه طرح و پاسخگوئی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی و کارگاه ها نیازسنجی و امکان سنجی.

- برگزاری کارگاه ها تهیه و تنظیم برنامه کارگاه ها برگزاری کارگاه ها و صدور گواهینامه. ت: اداره فناوری اطلاعات - مدیریت امور مربوط به مطالب محتوایی وب سایت پژوهشکده.

- ایجاد فضای مناسب مجازی برای تبادل ارتباطات، تشکیل گروه های مجازی، ویدیو کنفرانس و کتابخانه دیجیتال.

- توسعه، طراحی و تقویت مطالب محتوای سایت هماهنگی و نظارت بر وب سایت دانشکده. - انتشار مجلات اینترنتی گروه ها.

- تامین منابع و مدارک علمی تهیه، جمع آوری، سازماندهی و در دسترس قراردادن کتاب ها، نشریات ادواری و اسناد به صورت الکترونیکی برای استفاده در آموزش و پژوهش.

- تهیه و تنظیم فهرست های راهنما و پایگاه های اطلاعات علمی در مورد منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه.

- فراهم کردن امکان دسترسی به حداکثر اطلاعات مورد نیاز به صورت الکترونیکی از طریق شبکه اطلاع رسانی.

- پشتیبانی علمی از شبکه اطلاع رسانی دانشکده و ارتقاء اطلاعاتی آن.

- آموزش مداوم مهارت های اطلاع یابی استفاده کنندگان اعم از استادان و دانشجویان به منظور توانمند ساختن آنها در جستجو و استفاده مستقل از اطلاعات.

- انجام امور مربوط به سفارش و تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه. - امور مربوط به تامین و فعالیت بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی.