امور پژوهشی علوم پزشکی

معرفی و شرح وظایف واحد: 

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آن‌ها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. از آنجا که فعالیت‌های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده‌ای از عملکرد اعضا هیئت علمی را تشکیل می‌دهد، ضروری است تلاش و کوشش‌های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش‌گذاری شود. هدف از پژوهش در زمینه پزشکی یافتن راهکارهای اثربخش‌تر و مؤثرتر و در واقع آموزش بهتر است تا فراگیران بهتر یاد بگیرند و فارغ‌التحصیلان توانمندتری تربیت نماییم و فراگیران عملکرد حرفه‌ای بهتری داشته باشند و پیامدهای سلامت بهبود یابد. پژوهش در امور آموزشی مهم است چون سلامت مردم مهم است.

وظایف این واحد عبارتند از:

 1. انجام نیازسنجی برای تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش.
 2. تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش بر مبنای نیازهای ملی و مبتنی بر آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت.
 3. درج اولویت‌های مذکور در سایت واحد پژوهش در آموزش.
 4. بررسی پروپوزال‌های پژوهش در آموزش و برگزاری جلسات کمیته مربوط.
 5. ارسال و پیگیری پروپوزال‌های تصویب‌شده، به مجریان و معاونت تحقیقات.
  بازبینی منظم اولویت‌های پژوهش در آموزش
 6. داوری و بررسی طرح‌های پژوهش در آموزش ارسال شده توسط واحد ارزشیابی اساتید
 7. برگزاری جشنواره شهید مطهری
 8. گردآوری و تهیه مطالب آموزشی و ارائه بر روی سایت مرکز
 9. تهیه و تنظیم لیست طرح‌های رسیده به تفکیک سال (شامل: کد طرح، عنوان، نام مجریان، همکاران و دانشکده) جهت قرارگیری در سایت مرکز.
 10. حمایت از ترجمان و کاربست نتایج پژوهش در آموزش، مخصوصاً طرح‌های کلان و استراتژیک در زمینه ارتقا آموزش پزشکی.
 11. هدایت، نظارت و حمایت مادی و معنوی از نوآوری‌های آموزشی.
 12.   همکاری با مراکز رشد (انکوباتور) و پارک‌های دانش و فناوری.
 13.  

فرایند انجام کار:

 1. دریافت فرم پروپوزال اولیه از سایت دانشگاه، واحد پژوهش در آموزش.
 2. گواهی عدم تکرار از دفتر توسعه پژوهش.
 3. تکمیل پروپوزال اولیه
 4. امضا کمیته آمار.
 5. تسلیم نسخه الکترونیک به‌علاوه دو نسخه چاپی پروپوزال به واحد پژوهش در آموزش برای طرح در شورا.
 6. بررسی پروپوزال در شورای پژوهش در آموزش.
 7. انعکاس نواقص به مجری طرح.
 8. اعمال تغییرات حداکثر تا یک هفته بعد و ارسال پروپوزال اصلاح و امضا شده به واحد پژوهش در آموزش.
 9.  ارسال پروپوزال اصلاح شده به همراه صورت‌جلسه امضاء شده به معاونت پژوهشی.
 10.  انجام پژوهش در موعد مقرر.
 11.  تسلیم گزارش پایانی طرح به معاونت تحقیقات و فناوری.
 12.  ارسال یک نسخه از گزارش پایانی طرح به واحد پژوهش در آموزش.

برنامه‌ها:

 1. برگزاری کارگاه‌های پژوهش در آموزش در راستای آموزش و توانمندسازی پژوهشگران.
 2.  برگزاری ژورنالکلابهای آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهش.
 3.  توسعه طرح‌های پژوهشی مناسب در زمینه آموزش از طریق ترغیب و جلب مشارکت استادان، دانشجویان، و کارشناسان.
 4.  ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان.
 5.  جهت‌دهی پژوهش‌های اعضا هیئت علمی به سمت ارتقا کیفی فعالیت‌های آموزشی.