- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

درباره حوزه معاونت پژوهش و فناوری

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های ستادی دانشگاه، در زمینه گسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای در جهت رفع نیازهای علمی- صنعتی جامعه و ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بین المللیدانشگاه فعالیت می نماید و مصمم است در راستای سیاستهای پژوهشی کشور برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات، بسترسازی نموده و زمینه لازم را برای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی فراهم نماید.