لیست کتب منتشر شده توسط اداره انتشارت علمی دانشگاه(بخش دوم)

ردیف نام کتاب نام نویسنده / مترجم سال انتشار ناشر چکیده ای از کتاب
۱

ترکیبات فعال زیستی

مرجان ها و خیارهای دریایی

فلورا محمدی زاده، امیرهوشنگ بحری،

مریم احسان پور و مجید افخمی

۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲

شانک ماهیان: زیست شاسی و آبزی پروری

سیم دریایی سرطلایی و سایر گونه ها

مازیار یحیوی و وحیده جهان جو

۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳ اصول حسابداری ۱ ذکوان ایمانی و شاداب منوچهری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۴ ریاضیات پایه طیبه رضایی تازیانی و مهناز برخورداری احمدی ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۵ معادلات دیفرانسیل معمولی سید جعفر رمضان نیا طلوتی ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۶ زبان و ادب فارسی مریم علیمرادی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۷ آفت کش ها و اثرات زیست محیطی راضیه رحیمی، سمیرا قیاسی و حسین پرورش ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۸ راهبردهای نوین مطالعه و یادگیری ثمربخش و ارتقاء سطح موفقیت دل آرام نخبه زارع و شاهرخ خانی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۹ فرآیندها و آلودگی های صنعتی عبدالرضا کرباسی سید مسعود منوری فریماه صالحی ساناز تجزیه چی و محسن دهقانی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۰ حسابداری شرکت ها لیلا سالاری سارا توکلی مسعود قانعی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۱ روش تحقیق در علوم پزشکی سکینه شکوهیان صغری فلاحی و فرشته مظهری آزاد ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۲ Building design in hot & humid climate of  sougt of iran دکتر شهریار مشیری - هوشنگ سلامتی هرمزی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۳ رسم معیشت مردم هرمزگان(خوراک، پوشاک و مسکن) سهراب سعیدی و دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۴ پرنیان سخن دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی و سهراب سعیدی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۵ گفتارهای مردم شناسی در خلیج فارس دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی و سهراب سعیدی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۶ بناهای سنتی استان هرمزگان سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۷ فرهنگ مردم بندرلنگه فهیمه باقری و دکتر مهدی باقری ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۸ استقرار دولت الکترونیک با رویکرد دولت کارآفرین دکتر مهدی باقری، دکتر مختار رنجبر و پیام پاسلاری ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۱۹ چی چی کای مم گپو: قصه های مادربزرگ سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۰ چی چی کای  بپ گپو: قصه های پدربزرگ سهراب سعیدی و دکتر محسن دهقانی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۱ ریاضیات پایه طیبه رضایی تازیانی و مهناز برخورداری احمدی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۲ فرهنگ تلمیحات شعر معاصر (فریدون توللی، فریدون مشیری، رهی معیری) زهرا باباپور ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۳ آموزش تکنیک های حل مسأله در نظریه گروه ها آتسا پارساپور و خدیجه احمد جواهری ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۴ ظرفیت های نمایشی در شعر نو رضا کمالی زرکانی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۵ ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم نقشه های معماری(در کاربری مسکونی) هوبه تحویلداری ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۶ طراحی صفحات وب با رویکردی کاربردی هدایت الله دلاکی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۷ زبان و ادب فارسی مریم علیمرادی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۸ حسابداری مالیات بر ارزش افزوده شاداب منوچهری و ذکوران ایمانی ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۲۹ حسابرسی ۱ محمدرضا حیدری سیرمندی، مهدی دسینه ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۰ بندرلنگه، مروارید خلیج‌فارس دکتر احمد علی اسدپور ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۱ ارزیابی و مدیریت محیط زیست دکتر ماریا محمدی زاده ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۲ تحلیل استاتیکی و دینامیکی پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم‌افزار PERFORM-3D مهندس یاسر حیرانی و دکتر محسن‌علی شایانفر ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ویژه دانشجویان رشته‌های حسابداری و اقتصاد) دکتر مهناز برخورداری احمدی ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۴ حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری حمید رستمی جاز و افشین آرمین ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۵ فرایند رشد و توسعه اقتصادی(تجدید چاپ) احمدعلی اسدپور ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۶ مقدمه‌ای بر فیزیک آماری ترجمه مهندس ناصر پناهی و دکتر محمد علی محمدی ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۷ حسابرسی ۱ محمدرضا حیدری سیرمندی و مهدی دسینه ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۸ حسابداری مالیات بر ارزش افزوده شاداب منوچهری و ذکوان ایمانی ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۳۹ تحقیق در عملیات ۲ پیام پاسلاری و دکتر مهدی باقری ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۴۰ تکثیر و پرورش ماهی سوکلا مهندس مازیار شهریور و دکتر امیرهوشنگ بحری ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود
۴۱ زبان و نگارش فارسی زهرا باباپور ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانلود