لیست کارگاههای دانشگاه

لیست کارگاههای دانشگاه - معاونت پژوهش و فناوری

ردیف ٰٰنام آزمایشگاه/ کارگاه/ سالن کارشناس ظرفیت تجهیزات
۱ آتلیه (کارگاه) معماری ۱ علی فولادیخواه ۳۰ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۲ آتلیه (کارگاه) معماری ۲ علی فولادیخواه ۲۵ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۳ آتلیه (کارگاه) معماری ۳ علی فولادیخواه ۲۵ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۴ آتلیه (کارگاه) معماری ۴ علی فولادیخواه ۲۵ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۵ آتلیه (کارگاه) معماری ۵ علی فولادیخواه ۲۵ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۶ آتلیه (کارگاه) معماری ۶ علی فولادیخواه ۳۰ ویدیو پروژکتور، پرده نمایش، میز رسم
۷ کارگاه ریخته گری و جوشکاری شهریار زمانی ۸ کوره الکتریکی آسانسوردار، انواع قالب ریخته گری، انواع ابزار
۸ کارگاه ماکت سازی گروه معماری ۱۰ میز کار و وسایل ماکت سازی معماری
۹ کارگاه تولید غذای زنده مرکز رشد-آزمایشگاه ۳ سیستم فایکو لب، پمپ هواده، قفسه بندی دارای نور مهتابی، اتوکلاو، میکروسکوب، هود، انواع مواد شیمیایی
۱۰ کارگاه نقشه برداری عباس قریشی ۱۵ دوربین نقشه برداری تئو دولیت، دوربین نیوو، شاخص، ژالون، متر و سه پایه دوربین نقشه برداری