باشگاه پژوهشگران جوان

ریاست باشگاه پژوهشگران جوان: دکتر ناصر پناهی

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی که رسالت تربیت و پرورش نخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است ، به عنوان مرکزی علمی در سال 1377 ، به پیشنهاد ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس گردید.

اکنون با پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه، موفق به جذب، پذیرش و حمایت بیش از پنجاه و سه هزار تَن از جوانان پژوهشگر گردیده است و فعالیت های چشمگیری در زمینه پژوهش و نخبه پروری به انجام رسانده است. همچنین با توسعه شعبه های خود در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر شهر های کشور، وظیفه اثرگذار خویش در عرصه تولید علم در میهن اسلامی را ایفا نموده است.