مدیر امور پژوهشی

مدیر امور پژوهشی: دکتر حجت الله سالاری

Email: h.salari@iauba.ac.ir

مشاهده رزومه ایشان 

 عمده وظایف این مدیریت به شرح ذیل می‌باشد:
۱- نظارت بر برگزاری آزمایشگاهها و تامین تجهیزات آنها
۲- نظارت و هماهنگی در روند انجام طرحهای تحقیقاتی برون و درون دانشگاهی شامل تحویل پروپوزال - ارسال پروپروزال جهت رفع ایرادات توسط مجری، ارسال پروپروزال جهت داوری و انعقاد قرارداد پرداخت مبالغ طرح و مکانیسم اعلام خاتمه و تسویه حساب طرح
۳- پرداخت هزینه‌های شرکت اعضای هیت علمی در همایش‌های علمی داخل و خارج کشور و همچنین پرداخت تشویق مقالات طی مجوزهای سازمان و بخشنامه های موجود
۴- پاسخ به مکاتبات ادارات و واحدها و دبیرخانه هیات امنای استان هرمزگان و سازمان مرکزی
۵- مسئول برگزاری مراسم هفته پژوهش و نمایشگاههای درون وبرون استانی
۶- هماهنگی در برگزاری جلسات شورای پژوهشی ارائه فعالیتهای پژوهشی هیئت علمی جهت ترفیع و انتخاب پژوهشگر برتر
۷- تنظیم پیش قراردادهای فعالیتهای پژوهشی نظیر تجهیز آزمایشگاهها و موزه و ...