آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی ارشد آموزش محور الزام گذراندن پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
ساماندهی سنوات و پرداخت شهریهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست مهلت مقالهفرمهای نمره دهی مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرفرمهای تشویق مقالات
شیوه نامه دوره دکتری غیر پزشکی ۹۶ به بعدتحصیلات تکمیلی (دکتری)
مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
بخشنامه مجوز دفاع رشته های علوم انسانیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
نمره دهی مقالات دانشجویینمره دهی مقالات
نحوه آدرس دهی مقالاتنمره دهی مقالات
رنگی مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان ارشداداره تحصیلات تکمیلی
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتنمره دهی مقالات
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفینمره دهی مقالات
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتشویق مقالات