آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست مهلت مقالهفرمهای نمره دهی مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرفرمهای تشویق مقالات
فرم تحویل رساله دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشداداره تحصیلات تکمیلی
فرم پروپوزالاداره تحصیلات تکمیلی
عدم تکراری بودن موضوعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیداداره تحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت کاراداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید اتمام پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجواداره تحصیلات تکمیلی
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمرهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم اطلاعات پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست مهلت مقالهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوراناداره تحصیلات تکمیلی
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی