آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست مهلت مقالهفرمهای نمره دهی مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرفرمهای تشویق مقالات
فرم سخنرانیطرح های تحقیقاتی
فرمهای نشر جملهاداره انتشارات علمی
مدارک و مستندات لازم جهت اخذ مجوز نشر مجلات علمیاداره انتشارات علمی
شیوه نامه چاپ کتابهای علمیاداره انتشارات علمی
فرم تحویل رساله دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشداداره تحصیلات تکمیلی
فرم گزارش پیشرفت کاراداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست تنخواه جهت بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم پایان دوره کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم صورتجلسه سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم پروپوزالاداره تحصیلات تکمیلی
عدم تکراری بودن موضوعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیداداره تحصیلات تکمیلی