آخرین اخبار

تصویب ۵ خوشه اصلی نظام موضوعات فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان تصویب ۵ خوشه اصلی نظام موضوعات فناوری را در حوزه فولاد، معدن، آبزیان، صنایع دریایی و خرما مهم دانست و گفت: تمرکز روی این موضوعات باید محور اصلی تعامل با اتاق بازرگانی باشد.

ادامه مطلب